Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej - Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

Zgodnie ze wskazaną ustawą  Komendant Wojewódzki Policji w Opolu może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej.


WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ  KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W OPOLU

  1. zobowiązuje się do poinformowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu”,
  2. zobowiązuje się do wskazania daty pozyskania danej informacji,
  3. zobowiązuje się do wskazania daty wytworzenia przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu danej informacji, o ile została ona określona,
  4. zobowiązuje się, przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej od KWP w Opolu formy, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom,
  5. zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji publicznej do ponownego wykorzystania na innych warunkach niż wskazane wyżej bądź z ich pominięciem wówczas należy złożyć stosowny wniosek.


Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.
 

Metryczka

Data publikacji : 29.12.2011
Data modyfikacji : 03.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Mękal - Wnuk
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Brzezińska
do góry