Ważne informacje dla kandydatów do służby w Policji - Rekrutacja do Służby w Policji - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do Służby w Policji

Ważne informacje dla kandydatów do służby w Policji

Komplet wymaganych dokumentów:

1.       podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu;

2.       wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B); 

3.       kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (min. wykształcenie średnie) i kwalifikacje zawodowe;

4.       kopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służb;

5.       kserokopia książki wojskowej z wpisem „przeniesiony do rezerwy” (str. 1,3, 6,9);

6.       kserokopia posiadanego prawa jazdy (kat. A, C, C+E).

Dokumenty należy składać w  Zespole  Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu codziennie w godz. 7.30 - 15.30, ul. Powolnego 3, pokój 05. Istnieje możliwość złożenia dokumentów w Zespole Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w godz. od 15.30 do 18.00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Zespołu. Natomiast w Komendach Powiatowych Policji województwa opolskiego codziennie w godzinach urzędowania jednostki.

Informacje dotyczące tatuaży

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 18 oraz z 2018 r. poz. 68 i 2023 r. poz. 8) rozdział 1 pkt. 2 cyt.:

„Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru oraz jego społecznego wizerunku, w szczególności:

  1. ozdób, z wyjątkiem zegarka, obrączki, pierścionka i małych kolczyków w uszach lub klipsów;
  2. okularów w jaskrawych oprawkach;
  3. ekstrawaganckich fryzur, jeżeli włosy są dłuższe niż do ramion powinny być one na czas wykonywania zadań służbowych krótko upięte lub związane; w przypadku policjantów mężczyzn dopuszcza się noszenie krótkiego i schludnego zarostu;
  4. intensywnego makijażu;
  5. widocznego tatuażu na głowie, szyi, dłoniach;
  6. widocznego piercingu.

pkt. 7  W przypadku:

  1. gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia;
  2. posiadanie przez policjanta widocznego tatuażu na innych częściach ciała, którego symbolika, forma lub treść mogą być postrzegane jako godzące w powagę munduru oraz społeczny wizerunek policyjnej formacji, przełożony wydaje policjantowi polecenie zasłonięcia tatuażu w szczególności elementami umundurowania zgodnymi z obowiązującym zestawem przedmiotów umundurowania, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia”.

Metryczka

Data publikacji : 12.03.2020
Data modyfikacji : 07.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Stefanik
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Stefanik
do góry