Skargi i wnioski

Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi lub wniosku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu:

Skargi i wnioski w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu można składać:

  • listownie na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
ul. Korfantego 2
45-077 Opole

  • osobiście - w siedzibie KWP w Opolu (skargę można złożyć również ustnie do protokołu), w dni robocze: w poniedziałki od godziny 7.30 do 17.00 i od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30,
  • faksem – na numer: 47-861-3134,
  • za pośrednictwem e-PUAP – adres strony internetowej www.epuap.gov.pl,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  kontrola@op.policja.gov.pl.

 Ważne:

  •     Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu do korespondencji wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania,
  •     Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Metryczka

Data publikacji : 05.02.2010
Data modyfikacji : 16.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KWP w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Obacz Wydział Prezydialny i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Obacz
do góry