KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 24.07.2024, serwis aktualizowany: 19.07.2024 o godzinie: 08:06

Menu przedmiotowe

Strona główna

WITAMY NA STRONIE PODMIOTOWEJ
 KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W OPOLU
W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

                                 Komenda Wojewódzka Policji w Opolu                                

ul. Korfantego 2 

45-077 Opole

tel. 47 861 99 00

(tel. czynny w godzinach 08.00 - 15.00)

 

Strona internetowa: opolska.policja.gov.pl

e-mail: komendant@op.policja.gov.pl

NIP: 7540003537

REGON: 531125704

Godziny pracy od pn-pt: 7:30-15:30

 

 

Dane kontaktowe kierownictwa KWP w Opolu

Jednostki Policji woj. opolskiego

 

Redakcja BIP

 

 

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się
(Dz. U. z 2023 r., poz. 20) uprzejmie informujemy, że Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
z siedzibą przy ul. Korfantego 2 w Opolu, w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym
trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

 

  • PJM (Polski język migowy)
  • SJM (System językowo-migowy)
  • SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Aby skorzystać z usługi tłumacza, osoba uprawniona* zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić pobierając formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu formularza należy go odesłać jedną z wybranych metod:

  • Za pomocą poczty elektronicznej na adres: dyzurnykwp@op.policja.gov.pl
  • Faksem pod numer: 47 861 23 54.
  • Listownie na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole.
  • Złożyć osobiście w Recepcji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole. Recepcja Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 20.30.
  • Przesyłając wiadomość tekstową SMS na numer tel. 695 872 356, zawierającą elementy wskazane w formularzu.

Korespondencja przesyłana listownie lub przekazywana za pośrednictwem Recepcji KWP w Opolu powinna być oznaczona na kopercie wpisem: „usługa tłumacza PJM, SJM i SKOGN”.

W przypadku braku możliwości zapewnia usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN Komenda Wojewódzka Policji w Opolu zobowiązana jest do uzasadnienia odmowy wykonania usługi z jednoczesnym  wyznaczeniem nowego terminu realizacji uprawnienia lub przekazując informację na temat możliwości wykorzystania innych środków wspierających komunikowanie się w celu kontaktu z urzędem.

W sprawach nagłych prosimy o zgłoszenie telefoniczne na nr 997 lub 112 bądź o kontakt z najbliższą jednostką Policji.

* Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 poz. 100 z późn. zm.), czyli osobom posiadającym urzędowe poświadczenie swojej niepełnosprawności.

Rejestr tlumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) dostępny jest na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewózkiego.

do góry